Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 18.00
zdrowie pod okiem specjalistów

Na czym polega domowa opieka hospicyjna?

BEZPŁATNA OPIEKA HOSPICYJNA W DOMU PACJENTA

Jeśli pacjent chce być do końca swojego życia w domu a jego rodzina potrafi zapewnić mu taką opiekę są wtedy wskazania do objęcia domową opieką hospicyjną.

Celem HOSPICJUM DOMOWEGO W KRASZEWIE jest objęcie opieką paliatywną ciężko i nieuleczalnie chorych pacjentów w ich domu. Opieką obejmujemy zarówno chorych zamieszkujących tereny wiejskie, gdzie opieka medyczna jest ciągle niewystarczająca oraz pacjentów z okolicznych miast.

Domową opieką hospicyjną objęty jest nie tylko chory, ale także jego najbliżsi. Ważny jest przede wszystkim pacjent, jego potrzeby i uczucia, ważna jest także jego rodzina, opiekunowie.

Hospicjum domowe wspiera członków rodziny lub opiekunów w opiece nad chorym.

Hospicjum domowe to zespół pracowników składający się z lekarza, pielęgniarki oraz psychologa i fizjoterapeuty. Lekarz przyjeżdża dwa razy w miesiącu, pielęgniarka dwa razy w tygodniu do domu chorego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dogodnego dla chorego lub jego opiekunów terminie. Fizjoterapeuta i psycholog wspierają chorego a psycholog dodatkowo jego rodzinę lub opiekunów. Działają na zlecenie lekarza.

Lekarz:
 • ocenia stan chorego i jego potrzeby,
 • potrzeby i możliwości jego najbliższego otoczenia,
 • ustala odpowiednie leczenie,
 • utrzymuje telefoniczny kontakt z pacjentem i/lub jego opiekunami.
Pielęgniarka:
 • ocenia stan chorego i jego potrzeby,
 • realizuje zalecenia lekarza,
 • wykonuje zastrzyki,
 • podłącza wlewy kroplowe,
 • jeśli jest taka potrzeba, zmienia opatrunki,
 • pomaga przy czynnościach higienicznych,
 • utrzymuje telefoniczny kontakt z pacjentem i/lub jego opiekunami.

Psycholog wspiera opieką chorego i/lub jego opiekunów.

Fizjoterapeuta otacza pacjenta opieką na zlecenie lekarza, prowadząc rehabilitację np. po patologicznym złamaniu.

Nasza opieka obejmuje:

 • leczenie objawowe,
 • pielęgnacyjne,
 • łagodzenie bólu,
 • łagodzenie cierpienia duchowego i psychicznego
 • oraz wspieranie członków rodzin naszych pacjentów podczas trwania choroby.
Miejscem udzielania świadczeń jest DOM PACJENTA.

Naszą pomoc świadczymy nieodpłatnie. Podstawą naszego działania jest współpraca z rodziną chorego. Bardzo ważna jest dla nas zgoda i akceptacja. Uczymy członków rodziny prawidłowej opieki nad chorym.

Hospicjum domowe zapewnia bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego: kul, chodzików, koncentratorów tlenu, ssaków elektrycznych, pomp infuzyjnych oraz nebulizatorów (inhalatorów).Kto może być objęty opieką hospicjum domowego?

Opieką hospicjum domowego mogą być objęci pacjenci z następującymi schorzeniami w okresie terminalnym:

kod ICD-10 Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
C00-D48 nowotwory
J96 niewydolność oddechowa nieklasyfikowana gdzie indziej
I42-I43 kardiomopatie
G09 następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13 układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
B20-B24 choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
L89 owrzodzenie odleżynowe


Co należy zrobić, aby zostać objętym opieką hospicjum domowego?

Niezależnie od tego, jak trudna sytuacja spowodowała, że znalazłeś się w hospicjum, pamiętaj, że do Twojej dyspozycji będzie cały zespół specjalistów naszego hospicjum. Opieka w hospicjum świadczona jest na najwyższym poziomie i stawiana jest za wzór troskliwej opieki nad pacjentem.

Tutaj otrzymasz pomoc, która ma pozwolić Tobie i Twoim bliskim poczuć się choć odrobinę bezpieczniej.

Przed zgłoszeniem się do hospicjum zastanów się, jaka forma opieki będzie najbardziej wskazana dla Ciebie lub Twojego bliskiego. Możesz skorzystać z pomocy poradni medycyny paliatywnej lub opieki domowej. Pacjenci do hospicjum mogą zgłaszać się sami, mogą ich zgłosić ich bliscy, rodzina lub lekarz.

Aby pacjent znalazł się pod opieką hospicjum domowego powinien otrzymać skierowanie od lekarza rodzinnego lub onkologa lub lekarza innej specjalizacji, który dotąd leczył chorobę podstawową chorego. Skierowanie powinno być wypisane na druku do poradni specjalistycznej z dopiskiem hospicjum domowe.Partnerzy