Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 18.00
CENTRUM MEDYCZNE MEDINEA - ANNA WŁODARCZYK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Annę Włodarczyk, prowadzącą działalność pod nazwą Centrum Medyczne Medinea - Anna Włodarczyk, dalej ADO:

 

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO)

Anna Włodarczyk, prowadząca działalność pod nazwą Centrum Medyczne Medinea - Anna Włodarczyk, ul. Rokicińska 3, 95-020 Kraszew tel. +48 42 235 23 24, e-mail: medinea.kraszew@gmail.com 

Cel i podstawa prawna przetwarzania

 • ustalenie tożsamości pacjenta - Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej - Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • zarządzanie procesem udzielanie świadczeń - Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • realizacja praw pacjenta - Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • kontakt z pacjentem (potwierdzenie wizyty, zmiana terminu itd.) - Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • rozliczanie świadczeń, w tym świadczeń finansowanych przez NFZ - Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO
 • bezpieczeństwo placówki i osób w niej przebywających (monitoring wizyjny rejestracji) - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności - Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • bezpieczeństwo placówki i osób w niej przebywających (monitoring wizyjny) - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Odbiorcy danych osobowych

 • inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielania przez ADO świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego), dostawcy usług prawnych i doradczych;
 • osoby upoważnione przez pacjenta,

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

ADO NIE PRZEKAZUJE danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa: dokumentacja medyczna (20 lat), dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.)

Prawa pacjenta związane z danymi osobowymi

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana,

Podstawa obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych; odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych przez ADO.

Wyjątkiem od powyższej zasady są przypadki podawania danych osobowych, na których przetwarzanie pacjent wyraża zgodę co jest warunkiem umownym udzielania świadczeń.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.CENTRUM MEDYCZNE MEDINEA - ANNA WŁODARCZYK

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisów medinea.com.pl, medinea.eu, medinea.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Partnerzy