Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 18.00
ZDROWIE POD OKIEM SPECJALISTÓW

Położna

Świadczenia położnej POZ pracującej w podstawowej opiece zdrowotnej obejmują kompleksową i pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką.

Położna obejmuje opieką kobiety w każdym okresie życia.

Prowadzi edukację w zakresie planowania rodziny, a potem obejmuje opieką ciężarną w okresie ciąży i połogu udzielając wskazówek dotyczących opieki nad noworodkiem i niemowlęciem do końca drugiego miesiąca życia. Później opiekę nad niemowlęciem sprawuje pielęgniarka.

Do obowiązków położnej należy opieka w chorobach ginekologicznych, szczególnie w okresie po operacjach ginekologicznych bądź onkologiczno-ginekologicznych. Działania lecznicze polegają na wykonywaniu zleconych przez lekarza iniekcji i zabiegów.

Położna prowadzi również edukację kobiet:
  • dotyczącą profilaktyki raka szyjki macicy
  • dotyczącą profilaktyki raka piersi (nauczanie samobadania piersi).

W naszej przychodni położna cały czas podnosi swoje kwalifikacje przez samokształcenie i uczestnictwo w kursach i szkoleniach aby lepiej służyć pacjentom.

rodzinna

Medycyna
rodzinna

Sprawdź
internista

Internista

Sprawdź
pediatra

Pediatra

Sprawdź
Partnerzy